Foredrag av John Smits

Entre kr 150,-  inkl kaffe/kake

Kaffe serveres fra kl.18.30