har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: 2012 (Side 1 av 2)

6/12-2012 Årsmøte og Temamøte «Arbeidsplassene som forsvant»

Torsdag 6. desember ble det avholdt årsmøte i Enebakk historielag, med 20 stemmeberettigete til stede i lagshuset i Ytterbygda.

Etter de påtroppende ledernes ønske startet årsmøtet med ett minutts stillhet for nylig avdøde og mangeårige medlem i historielaget, Nils Wiik.

En rekke saker ble tatt opp og diskutert på årsmøtet, blant annet styrets forslag om endring av regnskapsår og flytting av årsmøte til januar. Styrets forslag ble vedtatt, med noen stemmer i mot. Det betyr at årsmøtet for 2013 vil bli avholdt mot slutten av januar 2014.

Vi gratulerer Mari Ringnes og Henning Bergersen som nyvalgte ledere av Enebakk historielag. Mari har sittet i styret siden 2010 og var nestleder under Amund Ruud i 2011. Det siste året har hun vært leder av laget og fortsetter nå med det, men i 2013 altså sammen med Henning Bergersen. Han ble først valgt inn i styret i 2007 og satt da som nestleder under Åse Killerud. I perioden 2008 – 2010 var han leder i en særdeles aktiv periode for laget. Etter dette var han med å starte lokallag av Fortidsminneforeningen i Hallingdal og satt som leder der i perioden 2010 – 2012. Her var han blant annet en av pådriverne for bevaring av tunet Furuheim på Gol. Bergersen returnerer nå til laget for en ny periode.

Gratulerer også til Niels J. Knagenhjelm, Kjell Reidar Carlson Hovde, Helene Wattum Larsen, Håkon Kjelstrup, Marianne Krogrud og William Sheere som nye og gjenvalgte styremedlemmer.

Nils Butenschøn, Heidi Wattum og Amund Ruud var ikke på valg. Vi takker også Juul Sverre Stener og Petter Oppegaard for flott innsats i det avtroppende styret. Juul Sverre har gjennom seks år vært en av de viktigste i styret, blant annet for sitt arbeid med kulturminneløypene, Vesle-Auen og en rekke rusleturer og prosjekter. Han har også i nesten hele sin periode vært lagets sekretær. Eva Kristoffersen ble valgt til ny revisor i laget. Håkon Tysdal og Torgeir Solberg (vara) er nye medlemmer i valgkomiteen.

På årsmøtet var det også slipp av lagets første utgivelse siden høsten 2008. De tre forfatterne Andreas Bøhler, Amund Ruud og Håkon Tysdal presenterte boka «Arbeidsplassene som forsvant» til stor begeistring for de fremmøtte.

Konstituerende styremøte vil bli avholdt i januar 2013. Der velges nestleder, sekretær og kasserer, samt at alle grupperapportører kommer på plass.

 Flateby 1Flateby 3

Flateby 4Flateby 6

Flateby 7Flateby 8

Ytre (6)Flateby 9

Flateby 10Flateby 11

Kirkrbygda (1)Kirkrbygda (7)

Kirkrbygda (6)Kirkrbygda (5)

Kirkrbygda (4)Kirkrbygda (3)

Kirkrbygda (2)

Dalefjerdingen (6)Dalefjerdingen (5)

Dalefjerdingen (4)Dalefjerdingen (3)

Dalefjerdingen (2) Dalefjerdingen (1)

Ytre (6)Ytre (5)

Ytre (7)Ytre (2)

Ytre (1)

IMG_2512  IMG_2519

IMG_2525

 

15/11-2012 Temamøte fotokveld i lagshuset

005 inter 001 inter 010 inter 

Torsdag 15. november 2012 møtte 15 personer opp i lagshuset (Ragnhilds Rom) for å høre Niels J. Knagenhjelm fortelle om lagets aktiviteter i 2012 m.m. Niels viste bilder og fortalte fra de forskjellige møter og turer til en lydhør forsamling. Det var tydelig at historielaget hadde arrangert mange fine turer og interessante temamøter i løpet av siste år.

Neste post på programmet var at Niels viste gamle bilder av personer og steder i Enebakk. Forsamlingen greide å gjenkjenne mange av personene som var på de forskjellige bildene, men stedene var det verre med, her greide de nesten ingen. Forsamlingen ble etter hvert enige om at disse bildene antagelig måtte være fra Enebakkneset, dette siden opphavsarkivet ikke skilte mellom Enebakk og Enebakkneset.

Mens kaffe og kaker ble fortært, viste Niels en videosnut av et Tyrolerband, som spilte og viste kunster samtidig.

Niels viste så en kavalkade med tegninger av forskjellige militæruniformer, som var benyttet i Norge fra Vikingtiden og frem til 1900-tallet. En del av disse uniformene ble antagelig brukt også i Enebakk under opprustningene av forsvaret først på 1700-tallet, rundt 1814 og 1905. En flott og interessant gjennomgang.

Siste punkt var innføring i slektsgransking. Her orienterte han om vårt nye nettsted: www.enebakkhistorie.no. Det var tydelig at dette registeret etter hvert vil gi både våre egne medlemmer og andre interesserte en god hjelp opp mot personer og steder i Enebakk, som de er interesserte i.

Leder Mari Ringnes overrakte Niels en liten gave, som takk for et flott foredrag. Takk også til Heidi Wattum for servering av kaffe og kaker.

25/10-2012 Temamøte «kulturminner i Enebakk»

SAM_1198

På kveldens temamøte møtte det opp 17 personer, akkurat nok til å skape stemning og

forventning til kveldens tema som var «kulturminner i Enebakk»

SAM_1199

 

Ole Jakob Holt forklarte oss hensikten med et kulturminnevern og gikk så igjennom enkelte punkter i hvordan steder /plasser kommer innunder denne plan og hvilke følger det får for dem det gjelder.

Ole Jakob Holt tok oss så med på en tur gjennom kulturminneplanen for Enebakk. Han startet på Flateby og gikk igjennom de plassene som hadde særegenheter for tidsepoken de hadde blitt bygd, også områdene rundt plassene har ofte betydning. Han gikk samtidig igjennom hva som var kriteriene og ønskene for en kulturplan i sin helhet. Han var engasjert av Enebakk kommune for å sette opp en plan for etterlevelse av kommunen, planen ble banket igjennom i kommunestyret uten noen nærmere gjennomgang av de enkelte plasser som var utpekt i den fremlagte plan. Derfor er det mange som mener at den oppsatte plan ikke er en plan, men et forslag for videre diskusjoner.

Planen følger de folkevalgte og må oppdateres hvert 3. år

SAM_1200

 Møtet ble avsluttet med kaffe og boller og høylytte samtaler (les. diskusjoner) om hvorvidt dette var en plan eller ikke. Så det er tydelig at det er mange av Enebakks innbyggere som er interesserte i denne kulturminneplans utvikling.

 

Tekst: Niels J. Knagenhjelm

3/10-2012 Temamøte «Enebakk i østmarka»

På kveldens temamøte var det møtt opp 35 personer akkurat nok til å fylle opp og skape stemning og forventning til kveldens tema som var «Enebakk skogene»

Juul Sverre tok oss med på en tur fra Flatebys ytterpunkt Cellulosefabrikken i øst og hele veien over til Bysetermåsan i vest.

Juul Sverre startet med skolehistorien på Stranda fjerding nemlig Vesle-Auen som ble reist av Johan Collet rundt 1808 og første lærer var Ole Jensen skolen hadde 50 – 70 barn.

Turen fortsatte i Flatebydalen med all den historie som ligger i vassdraget i denne dalen, så som sager, møller og ikke minst Flateby Cellulosefabrikk, og tilhørende befolkningsvekst og med dette også boliger.

Videre gikk turen til Ekebergdalen, dens skog og dens elv. Jølsen med sin industrialisering av dalen (fyrstikkfabrikk lampeolje) elven ga plass til, sager møller og senere kraftverk.

Vi var innom Holstad med sine nærliggende huler, videre til Østre og vestre Tangen under Ekeberg, videre Tuggerud og Setra.

 

Deretter kom vi til Børtervannet, Forfoten med restene av Ragnhild Jølsens dikterhytte «Bjørnehytta» Så drar vi litt nordover til Kåterudmåsan (litt syd for Norbysjøen) hvor det ble foretatt flyslipp i siste verdenskrig 1945.

Vi reiste så syd over og havnet på Enebakks høyeste topp 374 m på sokkelesten, hvor det har stått en brannvarslingsvarde, og et trig. punkt fra 1793.

 

            Hyttebråten. Nedlagt plass sør for Streifinn. Var vi innom, den var i bruk fra ca 1840.Husmannsplass under gården Melgård, ca. 2 km øst for plassen. I 1886 kjøpte husmannen som bodde her, Andreas Johnsen, ble overtatt av Haugstein gård ca. 1960.      

            Porsstranddammen. (Dammen) Ved sørøstre ende av vannet Påstrand (egentlig Porsstrand). Nedlagt plass som var i bruk fra 1850, muligens tidligere. Bebodd helt fram til 1977. Her lå også plassen Mariadammen som var i bruk fra ca. 1850 til ca. 1910. Navnet kommer av planten pors, en liten busk med luktkraftige blader. Både Porsstranddammen, Mariadammen og en tredje husmannsplass som lå her inne, var plasser under gården Sikkebø ute ved riksveien. De siste som bodde her var Anton og Josefine Andersen, og de hadde jord nok til ei ku og ei kvige.

Siste stopp på turen var Tonekollen som ligger ikke langt fra grensen mot Lørenskog. Tonekollen har kanskje Østmarkas beste utsikt, noe vi også fikk se flere bevis på..

 

Etter en storslått reise gjennom Østmarka var det tid for en oppmerksomhet gave til vår reiseleder gjennom den siste halvannen time med mange artige innslag av både humor og alvor.

 

Møtet ble avsluttet med kaffe og boller og et lite lysbilde innslag, over mange av Enebakks plasser, og for ikke å glemme salg av årer og tilhørende gevinstutdeling.

 

Niels J. Knagenhjelm

8 – 9/9-2012

Bygdedager 1a

IMG_2194i

Tekst og foto: Niels J. Knagenhjelm

Bygdedagene i år startet med strålende sol, men opplevelsen ble litt hemmet av en kjølig sterk vind,

men utover dagen ble det fin temperatur. Det ble en fin bygdedag også i 2012.

IMG_2231i

Historielaget stilte som alltid med boksalg i hovedhuset ledet av Håkon Tysdal,

IMG_2289i

Enebakkmesterskap i hesteskokasting ledet av Rolf Solberg.

IMG_2249i

Heidi Wattum sto for serveringen med hjelp fra  J. Knagenhjelm på lørdag.

IMG_2271i

Omvisning i Viksaga med Amund Ruud

IMG_2240

Tjærebrenning ved smia ved Rolf Solberg og Oddvar Hønsi.

IMG_2279i

I smia stod Torgeir Slette for demonstrasjon av smias muligheter, og viste oss hvordan kniver ble smidd i gamle dager.

IMG_2292 IMG_2303i

Vinnere av årets hesteskokastingsmesterskap (EM) ble i Kvinneklassen vunnet etter omkamp av Tutta Bøhler med Åse Killerud på en solid annenplass. I herreklassen ble mesteren Lars Ødegård og Jørgen Sikkerbøl tok andreplassen. Premieutdeling vil skje på Ignabakke den 27. september,

 

19/8-2012 Rusletur til Dragåsen

Og her er Hans Kristian Jensen’s turberetning:

I presten Wilses fotspor, 19. august 2012

Turlederen var litt bekymret for at parkeringsplassen ved fylkesgrensa ved Mjær skulle være for liten, men da noen ankom med båt, og flere på sykkel, løste det seg greit.

Været var også i bedring, og i løpet av turen ble det fantastisk; antagelig årets beste og varmeste sommerdag. Og folket stilte opp! Etter en opptelling oppe i lia kom jeg til 56 stk inkl. undertegnede.

Hensikten med denne turen var å gjennomgå bakgrunnen for og handlingen i teaterstykket Sølvdragen, som er tenkt oppført i 2014 som en del av grunnlovsjubileet.

Ved første stans i alleen på Mjærskau ble Wilse, sammen med sin reisekamerat Anton, presentert. De kom fra Spydeberg i 1779, rastet ved Mjær og Wilse bestemte seg for å bestige

Mjærskaukollen, som vi og skulle.

Vi hadde en stopp mot toppen, nemlig en avstikker for å se på spor etter sølvskjerpingen på 1920 tallet.

På toppen 300 moh, under vår rast ble Wilses beskrivelser av «Mierskov-kollens udsigt» gjennomgått for en lydhør forsamling. Og Wilse var i utforskerhumør, bestemte seg for «at oppsøge Dragehuulen da vegret Anton seg, og ble sendt tilbake til Skriverstuen ved Mjær». Som Wilse, så fortsatte vi mot Dragehula, men tok en avstikker opp på den gamle bygdeborgen på toppen av Dragåsen, før vi gikk ned til Dragehula.

Her forsamlet alle seg for å høre undertegnede fortelle handlingen og de musikalske komposisjonene om Wilses møte med Genius, guttungen Lars som fant sølv, kjærlighetsmøtet mellom Emma og Lars, griskhet og krangel, sølvskjerperne, dragens kamp mot inntrengere, og tilslutt Wilses formaninger til Anton. I alt 20 scener til Sølvdragen.

Det var en lydhør forsamling som etter hvert brøt opp og ruslet tilbake veien gjennom Lybekk, Granlund, Mjærskau til parkeringsplassen. Takk til Unni og Lena for hjelp og bistand under turen!

Og vi fra Enebakk takker Jensen for en fortreffelig guiding og en flott tur!

Dragåsen (2) Dragåsen (10) Dragåsen (6)  Dragåsen (18) Dragåsen (21)  Dragåsen (32)  Dragåsen (39)  Dragåsen (84)Dragåsen (86)  Dragåsen (71)  Dragåsen (69)  Dragåsen (57)  Dragåsen (93) Dragåsen (94) Dragåsen (97) Dragåsen (100) Dragåsen (101)

Program for 2012 Høst

Søndag 19. august, kl. 10:30:
Rusletur til Drageåsen i Ytterbygda

Turleder er Hans Kristian Jensen
Parkering v/ turistinfo. ca. 100 m. syd for kommunegrensestøtta ved Mjær,
retning Tomter.

Lørdag 8. september og søndag 9. september:
Bygdedager i Enebakk
Historielaget er til stede på bygdetunet begge dager.
Enebakkmesterskap i hesteskokasting 2012.

Torsdag 27. september, kl. 19:00
Temamøte på IGNARBAKKE: Glemte arbeidsplasser i Enebakk
Ved Håkon Tysdal, Andreas Bøhler og Amund Ruud.

Torsdag 25. oktober, kl. 19:00:
Temamøte i RAGNHILDS ROM: Kulturplanen for  Enebakk
Ved Ole Jakob Holt.

Torsdag 15. november, kl. 18:30:
Fotokveld i RAGNHILDS ROM
Bildekavalkade fra turer i 2012, pluss eldre bilder fra Enebakk.
Ved Niels Knagenhjelm.

Torsdag 6. desember, Kl. 19:00:
Årsmøte i Enebakk historielag
Ragnhilds rom i Ytterbygda.
Årsmøtesaker, valg av styre for 2013.
Kun medlemmer med betalt kontingent for 2012 har stemmerett.

_____________________________________________________________________ 

Vi ønsker velkommen til våre arrangementer i 2012 og håper på godt fremmøte!

Spørsmål rettes til ARRANGEMENTGRUPPA ved Rapportør Håkon Kjelstrup på tlf. 90 57 76 88 eller e-post: haalis@frisurf.no

9/6-2012 Utflukt til Borgarsyssel museum i Sarpsborg

borgarsysselBorgarsyssel museum

Busstur til Borgarsyssel i Sarpsborg 9. juni 2012.

Oppmøte ved herredhuset i Kirkebygda kl 10.00 og Mjær ungdomsskole i Ytterbygda kl 10.15.

Vi har guide som skal ta oss med rundt på museet. De har sydd sammen et opplegg som passer for oss. Vi har også mulighet til å gå rundt på egen hånd.

Mulighet for å kjøpe vafler og pølser i kafeen.

Turen koster kr 250,- pr. person.

(Inkluderer bussturen og inngang til museet)

Besøk museets hjemmeside!

Borgarsyssel 1

Fra Borgarsyssel museum i Sarpsborg. Foto: Mari Ringnes.

Lørdag 9 juni inviterte Enebakk historielag til busstur til Borgarsyssel museum i Sarpsborg. Oppmøte var klokka 10:00 på herredshuset i Kirkebygda og kl 1015 på Mjær ungdomsskole. Vi var 6 stk som møtte opp i Kirkebygda, fra Ytterbygda kom det ingen. Vi var derfor svært få i en stor buss på vei til Sarpsborg. Vi var allikevel sikre på at dette skulle bli en flott tur, og det ble det.

Vel framme i på Borgarsyssel ble vi tatt godt i mot av vår guide for dagen, Ingrid. Hun tok oss først med til Olavskapellet som er en kopi av en middelalderkirke, bygget i 1930.

 Brudekjoler

borgarsysselHer fikk vi se ustillingen «4 brudekjoler – 4 generasjoner». 4 brudekjoler fra årene 1912, 1947, 1968 og 1995, alle fra samme familie, var stilt ut. Vi fikk se hvordan brudekjole, meny, telegrammer, brudepikekjoler, ringer etc har forandret seg gjennom årene. Vi fikk også en omvisning i selve kapellet. Seinere på dagen skulle det være vielse her, og da fikk vi også et glimt av brudeparet.

Vi gikk videre fra Olavskapellet til gårdstunet. Her var det våningshus, stabbur, låve/fjøs, smie og husmannshus. Vi fikk komme inn og se i våningshuset, og dette var ikke ulikt våningshuset på Enebakk bygdetun. Møblene var fra riktig tidsepoke, selv om de originalt ikke tilhørte huset.Flott var det i hvert fall.

Derfra gikk vi til Wegnerbrakka, museets andre store arbeiderbolig. Wegnerbrakka ble bygget i 1850-åra som arbeiderbolig for Hafslund, og inneholdt 12 boliger. Den sto på Sundløkka og ble revet i 1976 pga utbyggingen av E6, og satt opp igjen på Borgarsyssel i 1989.

I dag inneholder Wegnerbrakka to autentiske leiligheter fra henholdsvis 1850 og 1950. Her kunne vi få se to arbeiderboliger med 100 års mellomrom. Resten av arbeiderboligen inneholder et moderne allrom som blir leid ut til diverse selskaper.

Verdensurborgarsyssel3borgarsyssel3

Vi går nå videre til en utrolig imponerende oppfinnelse, nemlig Rasmus Sørnes’ astronomiske ur. Dette utrolige uret, bygget av ham selv i hans egen garasje, har blant annet to globuser, jordkloden med sin daglige og årlige bevegelse og en stjerneglobus som viser de gamle stjernebildenes plassering. Det viser også normaltid, stjernetid, verdenstid, planetenes gange rundt sola, lokal soloppgang og solnedgang, solas, jordas og månens rotasjoner, månens faser, flo og fjære og masse, masse annet. Det er ekstremt komplisert, og veldig spennende. Vil absolutt anbefale alle å ta en titt på dette.

Vi avsluttet vårt besøk på Borgarsyssel hos glassblåseren på «Indigo» som hadde masse fint av glass. Vi fikk også tilbud om å blåse vårt eget glass, men vi benyttet oss ikke av dette.

22/5-2012 Rusletur Vestby gård Ytre Enebakk

VELKOMMEN TIL RUSLETUR PÅ VESTBY GÅRD

Vestby Gård 20 09 1963 a

20. mai 2012

Velkommen til rusletur på Vestby gård 20. mai, kl 12:00.

Fremmøte på parkeringsplassen til golfklubben.

Vi blir orientert om Vestbys historie, og tar oss en rusletur inn til husmannsplassen Grasholt.

Ta med niste og drikke, godt fottøy og ellers klær etter forholdene.

Turleder er Kjersti Hobøl.

Vestby 22 05 2012

Tekst og bilder: Amund Ruud

Søndag 20. mai arrangerte Enebakk Historielag rusletur med utgangspunkt Vestby gård. Til tross for mange konfirmasjoner i Mari kirke denne dagen møtte 67 personer fram i det fine vårværet.

Etter velkomst fra lagets Håkon Kjelstrup, ga han ordet til fruen på gården, Kjersti Hobøl. Hun holdt et flott foredrag om gårdens historie fra tidligere tider, da kvern og sagbruk lå i Tangenelva, og byborgerne Griis, så Kamph (med Maren, gift Hess, som testamenterte til Mari kirke), videre Juel’erne og så Gulbrandsons til Enebakk kommune og Erling Hobøl (bestefar av dagens eier) kjøpte i 1924 etter at kommunen holdt tilbake skog og blant annet Våglia der boligene i dag ligger tett. Hun krydret foredraget med detaljer om tidligere eiere, og husene på gården, og hadde tilhørerne i sin hule hånd. Etter foredraget delte hun ut et tretten siders skriv «Trekk av Vestbys historie», skrevet av Barthold Butenschøn, – så langt det rakk.

Så ble hun overrakt lagets sedvanlige lille påskjønnelse før hun tok oss med på selve rusleturen langs Vågvannet forbi Vollene til østre Kjellgård , der planen er å bygge opp igjen til gammel stand, og videre forbi vestre Kjellgård. Flere stopp underveis med informasjon, godt supplert av sin mann Jan Erling Hobøl. Etter å ha passert Kjellgård-plassene bar det inn i skogen, på stier og traktorveier på Vestby grunn, og her kom godt fottøy til sin rett. Her var det Jan Erling som ledet an, og etter et par stopp for samling, åpenbarte plassen Grasholt seg mellom granleggene. Her var flagget heist, og ekteparet på plassen, Halvor og Rosemary Bothner-By, tok i mot oss. Han hadde tråkket sine barnesko her siden 30-tallet, og holdt et foredrag om plassen slik han hadde hørt og opplevd den, samtidig som vi ruslere fortærte vårt medbrakte.

Grasholt var en forholdsvis stor og solid husmannsplass fra rundt 1700.

Nå står bare huset og et lite uthus igjen her inne på et ryddig og fint gardstun. Og skogen står tett der det før var jorder på alle kanter.

Vi ble oppfordret til å skrive oss inn i gjesteboka, og de fleste gjorde det før vi startet på hjemveien tilbake til golf-parkeringen, der mange hadde bilen.

Noen valgte veien om Vik, noen fulgte samme rute tilbake, mens andre tok «snarveien» over

høydene tilbake til Vestby gård.

Det var på alle måter et vellykket arrangement i det fine været.

 

 

« Eldre innlegg