Historielagets styre har besluttet å avlyse årsmøtet den 15. mars.

Informasjonsbrev sendes medlemmene i løpet neste uke.

Informasjonsbrevet sendes Digitalt til medlemmer vi har

Email adresse til: Har vi ikke den vil det bli sendt som brev.