Vi satser på felles avreise fra parkeringen ved Mjær ungdomskole kl. 10.30

Vi skal besøke:

 Nordalen Sag i Hobøl, langs Tomterelva

Kafferast hos Merethe på Tomter

Krigsminne samlingen på Tomter

På slutten av forrige århundre og begynnelsen av dette, ga Hobølelva kraft til mange virksomheter. Her var et yrende liv. Kraften måtte brukes der den fantes.

Fra vannhjulene ble kreftene ført til de mange maskinene med akslinger, remmer i sinnrike kraftoverføringer.

Sprutende, fuktig og rått, farlig, syngende og støyende var arbeidsmiljøet i stamper, sagbruk og støperier.

Det ble laget magasiner til magasinkomfyrer, maskiner til industri og landbruk. Det ble dreiet, laget kasser, sparker og kjelker.

Deretter blir det kafferast hos Merethe på Tomter. Hun driver kafeen i huset som opprinnelig var hovedbygning på Svikebøl ved Mjær.

Deretter spaserer vi over til Krigsminne samlingen på Tomter.Idag er det en egen stiftelse, Ole Kjærbu’s Krigshistoriske samlinger.

En gjeng frivillige driver stiftelsen med engasjement og humor, men det hele startet da Ole Kjærbu var barn,

han begynte å samle på det som etter hvert skulle bli «krigsmuseet» på Tomter.

I år 2000 fikk krigsminne samlingen fast tilholdssted i kjelleren under brannstasjonen på Tomter.

Påmelding til leder@enebakkhistorie.no  eller           mobil  90 76 17 12 innen 29. mai.

Vi satser på å kjøre i egne biler, med en viss form for samkjøring. Har du ikke mulighet å kjøre selv ordner vi det, gi beskjed ved påmelding.

Turen vil koste kr 200.- pr person og betales ved fremmøte.