1 pulje

1. pulje. Marit introduserer Bygdetunet for elevene

 

Oppgaven diskuteres nøye.

Oppgavene diskuteres nøye. Hva er det vi ser?

Alt må sjekkes

Her må vi gå grundig til verks, både høyt og lavt.

Er det noe på stabburet mon tro

Er det noe på stabburet mon tro?

hva er nå dette

Hva er nå dette, som ligger i vinduet?

Frem og tilbake mellom hovedhus og stabbur.

Frem og tilbake mellom hovedhus og stabbur. Frem og tilbake.

Av og til ble dørene for trange.

Av og til ble dørene for trange. Eller?

Trapp er for pyser

Trapp er for pyser.

Ikke like lett å løse alle oppgaver men viljen er enorm

Ikke like lett å løse alle oppgaver, men viljen er upåklagelig.

Enda en oppgave løst

Enda en oppgave løst, bare 4 igjen.

Etterhvert blir det spredning i troppene

Etter hvert blir det spredning i troppene.

Tid til mat må vi ta

Tid til mat må vi ta, det er meget viktig.

Mat er godt

Mat er godt, ja veldig godt.

Her er gleden stor

Dagen er godkjent.

Marit innleder med generell informasjon om tunet

Neste gruppe kommer og Marit innleder med generell informasjon om tunet.

Stor innlevelse

Stor innlevelse, kommer godt med.

I tappen kan det bli trangt når to grupper møtes

I tappen kan det bli trangt når to lag møtes.

Het tenkes det så det virkelig knaker

Het tenkes det så det virkelig knaker.

Bygdetunets minnebok signeres

Bygdetunets minnebok signeres.