har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: 2009 (Side 2 av 3)

3/7-2009 Historielaget flytter til Ragnhilds rom

program_rr
«Ragnhilds Rom» tegnet av Viggo Karlsen.

I siste styremøte før sommeren, 20. juni, ble det vedtatt at Enebakk historielag fra høsten 2009 flytter inn i Ragnhilds Rom i Ytterbygda. Etter at historielaget måtte ut fra sine lokaler på Emaus i Kirkebygda i våres, har vi holdt til i kjelleren på Strandaskolen på Flateby. Fra høsten 2009 får vi endelig et eget lagshus.

Kunstneren Ragnhild Butenshøns legendariske atelier har de siste årene fungert både som galleri og populært arrangementssted for diverse kulturaktiviteter, først i mange år som «Galleri Loppa» (1992 – 2004) og deretter som «Ragnhilds Rom» (2005 – 2008).

I sommer pusses lokalene opp, slik at historielaget til høsten kan flytte hele sitt lokalhistoriske arkiv hit. I tillegg skal det bygges to kontorplasser i lokalet. Enebakk historielag vil dermed for første gang ha et fullverdig lagshus, med både møterom, kontorer og lokalhistorisk arkiv. Flyttingen vil gi historielaget en unik mulighet til i fremtiden å åpne for både lokalhistoriske utstillinger og holde åpne arkivdager, samt gjennomføre sine egne temamøter.

 

28/6-2009 Årsmøte i Romerike historielag

Årsmøte Romerike 2009

 

En delegasjon på 9 personer fra Enebakk historielag var sist fredag på plass i Sørum kommune for å delta på årsmøtet i Romerike historielag. Årets møte ble holdt i fantastiske omgivelser på Blaker skanse og vert for årsmøtet var Blaker og Sørum historielag. Kvelden var todelt: Først ut var årsmøtet som ble avholdt i Nansenhuset med 60 delegater fra hele Romerike, deretter et historisk vandrespill på Blaker skanse.

Etter fjorårets årsmøte som resulterte i flere tilløp til positive endringer fra styret i Romerike historielag, hadde vi store forhåpninger til årets samling på Blaker skanse. Vi gledet oss til et godt treff med både samtale og diskusjon, blant annet omkring de positive tiltakene som Romerike historielag har igangsatt siden i fjor. Årsmøtet skulle dessverre vise seg å bli både overfladisk og inneholdsløst.

Enebakk historielag synes det er positivt at man ønsker å være effektive, men i år gikk årsmøtet så kjapt at man knapt fikk sukk for seg før det hele var over. Ingen oppfølging av vedtakene fra årsmøtet i 2008 ble tatt opp til diskusjon og valgkommiteens innstilling ble banket igjennom før noen fikk komentert noe som helst. At denne innstillingen først ble presentert på årsmøtet og kun i muntlig form, er etter vår mening en uting, hvilket Henning Bergersen også påpekte i plenum. Vi mener at man i det minste bør ha muligheten til å se valgkommiteens innstilling før årsmøtet starter. Det fikk vi altså ikke muligheten til i år heller.

Årsmøte Romerike 2009 b

Noen av Enebakks delegater på årsmøtet. Fra venstre: Gro Arneberg Thoresen, Juul Sverre Stener og Esther Reiss. Foto: Henning Bergersen.

Vi i Enebakk mener at årsmøtet i Romerike historielag er en unik mulighet for historielagsbevegelsen på Romerike til å komme sammen for å samtale, utveksle erfaringer og diskutere viktige lokalhistoriske spørsmål. Det er trist når denne muligheten blir effektivisert så kraftig at det knapt blir innhold igjen. Det virker på oss som at det i år var viktigst å gjennomføre møtet uten noen form for debatt eller risiko for mulig turbulens. Dersom denne trenden fortsetter tror vi at antallet delegater på årsmøtet vil falle kraftig i årene fremover. Etter årets møte ser ihvertfall ikke Enebakk historielag poenget med å sende mer enn et delegat til årsmøtet i 2010.

Delegater fra Enebakk i 2009 var leder Henning Bergersen, nestleder Esther Reiss, sekretær Juul Sverre Stener, kasserer Eva Kristoffersen, styremedlemmene Inger Anne Steffensen og Åse Killerud, samt IGN-redaktør Gro Arneberg Thoresen, Heidi Wattum og Else Elise Sætre Bullus. Enebakk stilte denne kvelden med den nest største delegasjonen etter Blaker og Sørum historielag som stilte med 14 delegater.

 

17/6-2009 Rusletur på Svineslandet

Svines

I dag kl. 18.00 inviterer Enebakk historielag til rusletur på Svineslandet ved Lyseren i Ytterbygda. Vi møtes på «Spigerverkets feriehjem» i Ytterbygda (her kan man også parkere) og rusler utover Svines-halvøya. På veien vil vi få høre om feriehjemmet, «gutta på skauen» og om illegale idrettsarrangementer under krigen. Turen avsluttes med et besøk på den nyrestaurerte gården Svines ved Lyseren hvor vi spiser. Turledere er Rolf Solberg, Nils Wiik og Bjørg Peters.

Dette er historielagets siste rusletur før sommeren.
Ta med godt fottøy og niste!


Svines 2009

Vårens siste rusletur i historielagets regi ble en trivelig tur. 55 deltakere møtte opp på Spigerverksarbeidernes feriehjem for å være med på turen utover Svines. Arrangementssjef Eva Kristoffersen hadde fått med seg Nils Wiik, Rolf Solberg og Else Elise Sætre Bullus som guider. På Svines gård fikk vi full omvisning av eier Bjørg Peters.

 

6/6-2009 Omvisninger på bygdetunet sommeren 2009

Bygdetun 2009 a

Enebakk historielag guider i hovedhuset, stabburet, smia og kjona. Omvisningen avsluttes med besøk/

Viksaga, et unikt treskjæringsarbeid av Johan Østvåg.

Etter omvisningen er det salg av kaffe og bakst. Gratis entre!

Søndag 7. juni, kl. 12.00

OMVISNING PÅ ENEBAKK BYGDETUN OG VIKSAGA

Omvisere er Svenn Erik Johansen og Andreas Bøhler.

Søndag 12. juli, kl. 12.00

OMVISNING PÅ ENEBAKK BYGDETUN OG VIKSAGA

Omvisere er Jan Svartebekk og Odd Guslund.

Søndag 9. august, kl. 12.00

OMVISNING PÅ ENEBAKK BYGDETUN OG VIKSAGA

Omvisere er Eva Kristoffersen og Håkon Tysdal.

Søndag 6. september, kl. 12.00

OMVISNING PÅ ENEBAKK BYGDETUN OG VIKSAGA

Omvisere er Åse Killerud og Esther Reiss.

Omvisningen starter kl 12.00 alle søndager og følger et oppsatt program.

12.00 – Velkommen, omvisning på Bygdetunet 13.30 – Kaffepause med salg av kaffe m.m.

14.00 – Omvisning Viksaga 15.00 – Avslutning

Kaffe og bakst kan kjøpes på bygdetunet.

For ytterligere spørsmål, kontakt bygdetungruppa ved rapportør Svenn Erik Johansen på telefon 64 92 60 08 eller mobil 922 97 796

 

24/5-2009. Tur til Heiåslandet

Heis 2009a

Fremmøte på Heiås i Dalefjerdingen kl. 13.00, søndag 24. mai. Fra Heiås ned til Heiåslandet ved Øyeren og gravrøysene fra bronsealderen, videre opp gjennom skogen til Vassholen (opprinnelig plass under Nord-Borud), forbi Sø-Borud, Mellom-Borud, Nord-Borud og Næbben, og opp til Borudåsen med hyttefelt. Videre forbi Årsrudgårdene, over plassen Kontra og tilbake til Heiås. Turleder er Hovel Heiaas. Ta med niste og godt fottøy!

 Heiås 2009b
Det ble en flott tur på Heiåslandet, med 45 deltakere i alle aldre. Guide på turen var Hovel Heiaas.

Mer om denne turen kommer senere. Foto: Eva Kristoffersen.

26/5-2009 Rusletur på Heiåslandet i Dalefjerdingen

IMG_5765

Fremmøte på Heiås i Dalefjerdingen kl. 13.00, søndag 24. mai. Fra Heiås ned til Heiåslandet ved Øyeren og gravrøysene fra bronsealderen, videre opp gjennom skogen til Vassholen (opprinnelig plass under Nord-Borud), forbi Sø-Borud, Mellom-Borud, Nord-Borud og Næbben, og opp til Borudåsen med hyttefelt. Videre forbi Årsrudgårdene, over plassen Kontra og tilbake til Heiås. Turleder er Hovel Heiaas. Ta med niste og godt fottøy!
IMG_5761        IMG_5781

Det ble en flott tur på Heiåslandet, med 45 deltakere i alle aldre. Guide på turen var Hovel Heiaas. Mer om denne turen kommer senere. Foto: Eva Kristoffersen / Amund Ruud.

 

IMG_5785    IMG_5801

 

 

 

10/5-2009. Befaring «INDREFILETEN»

Indrefileten

 Kulturminnegruppa i Enebakk historielag gjennomførte i går en omfattende befaring i utbyggingsområdet Gjevelsrud skog (også omtalt som ”indrefileten”) i Ytterbygda. Med oss hadde vi Enebakk Avis og to representanter fra beboerne i området.

Dette forslaget (isolert sett og i sammenheng med kommunens eget utbyggingsforslag) vil utgjøre omdisponering av et svært omfattende skogsområde, hvilket trolig medfører at dette hyppig benyttede turområdet totalt forandrer karakter eller blir borte for alltid. Enebakk historielag ser ikke positivt på å omdisponere så store deler av våre nære skogområder til utbygging, særlig med tanke på gårsdagens  nye funn av kulturminner. Tvers igjennom området går nemlig en gammel ferdselsvei som i tidligere tider var en del av den gamle (sommer) ferdselsveien mellom Enebakk  og hovedstaden. Veien starter ved Enebakk kirke og gikk via Holstad, Nyland, Solberg, Bjerke og Korsveien. Derfra går den inn forbi Gjevelsrud, Haugen, plassen Gjevelsrudbråtan og inn i «indrefileten». Videre ned igjen til Nylende og Våg, opp til Kvernstua, Bjerkland og videre innover mot hovedstaden. Dersom denne veien har sin opprinnelse fra før reformasjonen, er den et automatisk fredet kulturminne (Lov om  kulturminner, kap. 2). Dersom den kom til etter reformasjonen bør den etter vår mening allikevel vernes mot utbygging. Denne veistrekningen var trolig hovedvei til Oslo om sommeren helt frem til midten av 1800-tallet. Veien er fortsatt svært synlig i landskapet.

De berørte områder som utbyggingforslaget omfatter, ligger dessuten svært tett opptil de tre plassene Gjevelsrudbråtan, Norli og Bernhardplassen. Disse tre plassene faller riktignok inn i en grønn lunge mellom de fremtidige utbyggingsområder og dette er i ytgangspunktet godt nok, men med så omfattende bebyggelse omkring, vil belastningen på disse plassene bli svært stor.

I tillegg har vi etter gårsdagens befaring vi lokalisert noe vi tror er en gravrøys eller et kast like utenfor utbyggingsområdet. Dette må undersøkes nærmere. Midt inne i utbyggingsområdet finner vi også et jorde (tett inntill skiløypa), som kan ha vært slåtteeng eller åkermark for en plass på stedet. Her finner man også en mulig tuft etter en gammel plass. Lenger ned mot vanntårnet fant vi også rester etter noe som kan ha vært en gammel plass. Alle disse funnene må utredes nærmere. Enebakk historielag vil nå  kontakte Akershus fylkeskommune for å få en arkeolog til å kikke nærmere på disse funnene, for deretter å utarbeide et innspill til den kommende høringen vedrørende  utbyggingsforslaget.

 

27/04-2009 Historielaget flytter til Stranda

Stranda 2009

Onsdag 29. april flytter historielaget sitt arkiv fra Emaus i Kirkebygda til midlertidige lokaler på Strandaskolen. Bakgrunnen for dette er at Emaus i sommer skal bygge ut en større barnehage og trenger derfor lokalene selv. Historielaget måtte derfor ut på rimelig kort varsel. Vi har imidlertid vært så heldige å få disponere lokale sammen med Flateby vel inntil vi finner et mer varig tilholdsted for vårt lokalhistoriske arkiv.

25/3-2009 Prioriterte oppgaver for historielaget i 2009

PRIORITERTE OPPGAVER FOR ENEBAKK HISTORIELAG I 2009

Kvernstua Ytre
Husmannsplassen Kvernstua i Ytterbygda. Foto: Henning Bergersen.

Da hovedfokus i 2008 var på lokalhistoriske utgivelser og 100 års-markeringen av Ragnhild Jølsens død, ønsker vi i 2009 å sette mer fokus på en rekke enkeltsaker. En kort presentasjon av disse følger her.

Haugdammen på Stranda
I løpet av 2009 ønsker vi å få fortgang i rehabilitering av Haugdammen på Stranda. Vi har avtalt befaring med Enebakk kommune straks snøen har gått og håper vi kan få på plass et samarbeid som resulterer i at startskuddet for dette prosjektet går til sommeren.

Vesle-Auen på Stranda
Et langtidsprosjekt som nå endelig er kommet i gang. Omfattende undersøkelser av antikvarisk murer vil finne sted i april.

Kvernstua i Ytterbygda
Enebakk historielag vil nå trappe opp aktiviteten for å få på plass en god bruksløsning for den gamle husmannsplassen i Ytterbygda. Forhåpentligvis vil makeskifteavtale mellom kommunen og Block Watne være på plass i løpet av våren. Med kommunen som grunneier kan man forhåpentligvis få på plass en god løsning, som både ivaretar fornuftig bruk og bevaring av plassens historiske og bygningsmessige verdier.

Kulturminneløyper
Et nytt samarbeid med Enebakk kommune i forbindelse med kulturminneåret 2009. De to løypene er nå å finne på nett, men vi ønsker også å få på plass skilting langs traseene, samt utbedring av stier etc. Vi skal også arrangere rusleturer langs de to løypene høsten 2009.

Aksel Bråthens hjulmakerverksted i Ytterbygda
Nok et samarbeid med Enebakk kommune. Hjulmakerverksted ble i 2008 gitt i gave til kommunen og i februar 2009 kom en driftsavtale med historielaget på plass. Vi skal drifte og holde omvisninger både for skoleklasser og privatpersoner. Det arbeides også med en bokutgivelse om hjulmakerverkstedet. Hjulmakerverkstedet åpner i september 2009.

Innsamling av historisk materiale
Den nystartede arkiv og minneinnsamlingsgruppa skal i løpet av 2009 rundt i Enebakk og intervjue gamle Enebakkinger. Vi er svært fornøyd med at dette prosjektet endelig er på beina. Innsamling av slikt materiale skulle vært påbegynt for mange år siden, men nå ser det endelig ut til at vi er i gang.

I tillegg ønsker vi i løpet av 2009 å ferdigstille tuftene etter husmannsplassen Sollia i Ytterbygda, med et skilt og en benk. Videreutvikling av området langs Tangenelva i Ytterbygda står også på tapetet. I tillegg vil vi se nærmere på kulturminner i utbyggingsområdet øverst i Våglia og utarbeide et forslag omkring Maribråtlia i Ytterbygda. Og selvfølgelig er vi svært spente på den nye kulturminneplanen vi forventer skal ut på høring i løpet av 2009.

Og videre fram:
Det store kulturminneprosjektet i 2010 vil bli å opprette en «ryddegruppe» som skal gå i gang med å rydde gamle husmannsplasser i Enebakkskogen

 

24/3-2009 Temamøte på Holtop «Ta med et minne og kom»

Hva er dette  

 

Hva er dette?

Tirsdag 24. mars, kl. 19:00 leder Håkon Kjelstrup og Rolf Solberg oss igjennom en kveld full av underlige snurrepiperier og gamle gjenstander på Holtop. Vi får servert artige historier knyttet til de mange gamle rariteter.

I mars 2006 gikk det første «Ta med et minne og kom»- arrangementet av stabelen. Den gang viste Rolf Solberg frem gjenstander for et fullsatt Holtop. Nå kommer oppfølgeren til dette vellykkede temamøtet og denne gangen har Rolf fått med seg antikvitetshandler og styremedlem Håkon Kjelstrup. Sammen skal de guide oss gjennom en rekke gamle og underlige gjenstander. Alle er velkommen til å ta med gjenstander de lurer på hva er eller artige historier som de ønsker å dele med andre.

Gratis entre!
Kaffe/bollespleis kr 40,-
Loddsalg


Ta med et minne

32 personer møtte opp for å være med på historielagets «Ta med et minne og kom»-arrangement på Holtop, tirsdag 24. mars. Håkon Kjelstrup og Rolf Solberg hadde tatt med seg en mengde gamle og underlige gjenstander. Det ble en trivelig kveld!

« Eldre innlegg Nyere innlegg »