Enebakk Historielag

har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Søkeresultater: "Tangenelva" (side 1 av 4)

Tangenelva

59.72438° N, 11.04288°E

614906.79N    6622484.31E

Her finner du Tangenelva på kartet

Vannhjul

Vannhjuldelen ble funnet ved elvekanten i Tangenelven våren 1993. Funnstedet tilsier at det må enten være hjulet som dro treskeverket på Vestbylåven – (lang wire) – eller et av de to som dro den øverste møllen. Disse hjulene fikk vann fra renner som kom fra en dam som lå litt nedenfor nuværende sementdam. Disse hjulene var antagelig fra siste del av 1800.

Hjulkonstruksjonen er en mellomting av støthjul og overfallshjul. Den krever mye vann i forhold til ytelsen. Den var kanskje praktisk der det var vann nok.

Den store sagbrukstiden i elven med tømmer fra Glomma var forbi..

 

Ulf Oppegaard.

Tangenelva skjematisk 1700-åra

Trykker du på bildet får du stort bilde som er lettere lesbart.

Tangenelven

Badstua ved Tangenelva, Ytre Enebakk

Arkitekt: Ernst Torp    Elektrisk: Sigurd Holstad

Byggmester: Karl Myhra Rørlegger: En fra Ski (husker ikke navn)

Byggeår: Midt under krigen, antagelig 1942 senhøstes (kan være -43).

Initiativtager til badstua var Mabel Butenschøn.

Ved «innvielsesbadinga»: dyrlege Ravnsborg, Per Bergsvik jr., Arne Solli og Johan Kaspersen.

Økonomi: Basarer, gave av tømmer, noe gratis høvling på Bjerke-Bruk og pengegaver fra noen.

Eierforhold: Kanskje en komite? (Det begynte ikke med Bonde-kvinnelaget). Ett er sikkert, Sanitetsforeningen overtok driften en stund etter krigen.

Den første tiden var badstua åpen 4 ganger i uken, men gikk så over til 2 ganger i uken ettersom søkningen avtok, da det ble dusj og bad på arbeidsplasser og i hjemmene. Til slutt ga Saniteten opp fordi søkningen ble svært liten. Siste innsats var at medlemmene, eller en fra styret, satt gratis hver sin vakt.

Første faste «badekone» var Helene Kjeldgård. En annen forsøkte seg først, men det var «over og ut» nesten før hun hadde begynt. «Teknisk uhell» var årsaken.

Badstua lå på en liten holme i Tangenelva omkring 100 m ovenfor Tangenbrua. En bro førte over til «Stua». Tomten er synlig enda, tror jeg.

Badstua ble solgt av Saniteten til nedrivning og ble gjenoppført i Myra ved Durudbakken til beboelseshus. Den skal senere være påbygd.

Johan Kaspersen

badstu

Restene etter badstua.

… Til toppen

Sagruinen ved Tangenelva, Ytre Enebakk

Man ser i dag fortsatt tydelige spor etter den gamle saga, selv om selve bygningen ble revet en gang på 1930-tallet. I dag ser man fire gjenværende steinsøyler nede ved elva. De to siste ble dessverre revet da man bygde  kraftstasjonen for bare få år siden.

Man vet ikke med sikkerhet hvor gamle disse søylene er, men de kan muligens være så gamle som fra omkring 1600. Tidlig på 1600-tallet var det nemlig to sager ved Tangenelva. De tilhørte Foss og senere Vestby. Omkring 1780 var det så mange som fem sager under Vestbygodset og flere av disse lå trolig langs Tangeleva.

park1
Foto: Henning Bergersen.

… Til toppen

28/4-2007 Befaring langs Tangenelva i Ytre

Befaring tangenelva 2007

Historielaget på befaring langs Tangenelva.

Fra venstre: Åme Sønsterud, Rolf Solberg, Svein Garden og Arne Østerby.

Foto: Henning Bergersen

 

Kulturminneverngruppa i historielaget påbegynte høsten 2006 en større oppryddningsaksjon langs Tangenelva i Ytterbygda. Sist lørdag var kulturminneverngruppa p§ befaring langs elva for å kartlegge hvilke tiltak som bør prioriteres i 2007. I løpet av våren vil kulturminneverngruppa presentere en detaljert fremdriftsplan for kommunen.

22/4-2007 Arbeidet ved Tangenelva i full gang etter vinteren

Arbeid ved Tangenelva 2007

Med Rolf Solberg i spissen startet kulturminnegruppa denne uka, opp igjen arbeidet ved Tangenelva etter vinteren. Arbeidet fortsetter i all hovedsak der man slapp høsten 2006 og planen er å få ryddet området mellom steinkistedammen og Tangen bru (nedre del av elva] før sommeren. Historielaget jobber nå også med en helhetlig fremdriftsplan for området og vil komme tilbake med detaljer omkring dette. Ny bru over elva (ved rensestasjonen), ny sti (med lyssetting) til Bjerkely, fiskeplass ved sagtomta, nye benker og skilting av kulturminner er noen av tiltakene man håper å få iverksatt i 2007. Det vil dessuten bli arrangert en større dugnad ved elva i forkant av 17. mai, slik at hele området fra Vestby bru til Tangen bru blir ryddet for søppel og avfall før nasjonaldagen.

15/11-2006 To nye stier er nåpåbegynt ved Tangenelva

Stier Tangenelva 2006

Den ene er en overgangsløype som Skiforeningen har fått laget fra nettet på golfbanen, inn på stisystermet ved elva og videre ned til skolen. På denne måten kan man starte skituren fra parkeringsplassen ved Våg senteret eller fra Ytre Enebakk skole. Den andre nye stien skal gi fra elva og opp til Bjerkely. Denne traseen håper historielaget etterhvert også å få lyssatt, slik at man kan få en bedre og tryggere vei fra SFO/Fritidsklubben.

 

 

30/10-2006 Den nye stien langs Tangenelva barklagt

Tangenelva

Sist helg ble den nye stien på strekningen mellom steindemningen og rensestasjonen i Ytre Enebakk barklagt og er dermed klar til å tas i bruk av turfolket. Det arbeides nå med å få lagt ned nye rør, slik at stiene langs elva skal holde seg tørre og dermed mer fremkommelige for f. eks. rullestolbrukere. Kulturminneverngruppa vil i november fortsette å rydde området langs Tangenelva så lenge været tillater det.

 

14/10-2006. Nyåpningen av brua over Tangenelva

tangenbrua 14.10.2006

Lørdag 14. oktober, kl. 13.00 er det tid for offisiell nyåpning av brua over Tangenelva.Representanter fra kommunen, styret i Enebakk historielag, samt kulturminnegruppa (som har utført arbeidet), vil være til stede. Oppmøte ved rensestasjonen i Ytre Enebakk. Vi følger den nye stien opp langs elva, forbi ruinene etter saga, tuftene etter hjulmakerverkstedet og frem til brua – hvor ordfører Tore Tidemann og Åse Killerud (nestleder i Enebakk historielag) vil foreta selve nyåpningen.

Alle er hjertelig velkommen!

tangenbrua_1 (7)
Nestleder Åse Killerud ønsker velkommen til åpningen.

tangenbrua_1 (10)
Rolf Solberg forteller de fremmøtte om den gamle badstua i Tangenelva.

tangenbrua_1 (9)
På lang rekke oppover langs elva.

tangenbrua_1 (2)
Svein Kjelgård forteller om saga og stampa.

tangenbrua_1 (3)
Rolf Solberg orienterer litt om arbeidet som er nedlagt.

 tangenbrua_1 (8)
Nestleder Åse Killerud gir tilhørerne historien om steindemningen.

tangenbrua_1 (11)
Det ble en trivelig og uhøytidelig seremoni.

tangenbrua_1 (1)
Ordfører Tore Tidemann takker historielaget for arbeidet.

tangenbrua_1 (6)
Og så ble brua offisielt nyåpnet.

tangenbrua_1 (5)
Historielagets Frank Bergstrøm, ordfører Tore Tidemann og Eva Rustad.

tangenbrua_1 (4)
Så ble brua testet.

Foto: Henning Bergersen
© Enebakk historielag 2006

…. tilbake til toppen

7/10-2006. Dugnad ved Tangenelva.

Deltagere: Rolf Solberg, Arne Østerby, Henning Bergersen, Esther Reiss, Svein Garden, Åse Killerud og Andreas Bøhler.

Dugnad ved Tangenelva og alt var flott, med unntak av været.

Dugnadsgjengen samlet ved bålet.

Svein Garden maler over «kunstverkene» på skomakerverkstedet for hundrede gang.

Esther Reiss og Åse Killerud i full sving med rydding av skog.

Gjengen samlet på tuftene etter det gamle hjulmakerverkstedet.

Tangen 2006

 Lunsjpausen tok vi inne i skomakerverkstedet mens det tordnet ute.

Svein Garden, Rolf Solberg og Esther Reiss koser seg med kaffe.

Andreas Bøhler holder liv i bålet.

Dugnadsleder Rolf Solberg i aksjon.

Esther Reiss jobber med stien ved rensestasjonen.

Svein Garden og motorsaga.

Arne Østerby i telefonen.

Andreas Bøhler og Rolf Solberg gir opp bål nr. 2

Foto: Henning Bergersen
© Enebakk historielag 2006

« Eldre innlegg